OAV in de media

Groot artikel in de Bode van 22 maart 2016
PZC internet 5 april 2015
Artikel in de Bode van april 2015 met afbeelding van Redmer Hoekstra
PZC 7 april 2015
PZC artikel april 2014
PZC artikel 2 april 2013
Krantenartikel voorjaar 2013
Krantenartikel voorjaar 2013